Taşlama taşları

Uygulamalarınız için kesin ve ekonomik verimlilik

Özel olarak üretilen ATLANTIC taşlama taşları tüm uygulama alanlarında sadece yüksek materyal söküm hızlarına ulaşmaz, aynı zamanda yüksek kaliteli yüzey kaplamaları da oluşturur. 40 m/sn'ye kadar olan normal çalışma hızları ve 50 m/sn, 63 m/sn, 80 m/sn, 100 m/sn ve 125 m/sn özel çevresel hızlarda camsı bağlı taşlama taşları kullanmanızı öneririz. 50 m/sn'ye kadar normal hızlara ve ayrıca 63 m/sn ve 80 m/sn'lik özel hızlara yönelik camsı bağlı taşlar bulunmaktadır. ATLANTIC taşlama taşları, söz konusu iş parçasının gerekliliklerine göre özel ve hassas bir biçimde yapılandırılabilir. En yeni üretim teknolojilerinin yanı sıra tanımlanmış üretim işlemlerimiz güvenlik, güvenilirlik ve sabit bir kalite standardı garantisi verir.

Taşlama taşları tanıtımı

ATLANTIC ürünleri alfabetik-sayısal bir kod ile tanımlanır. Test işlemlerinin tamamlayıcı bir kombinasyonu ile teknik özelliklere uyum sağlanır. Bu verilerin belgelenmesi ATLANTIC ürünlerinin takip edilebilmesini ve yeni üretilebilmesini sağlar. Taşlama malzemesi olarak hemen hemen sadece sentetik olarak üretilmiş sert kristal malzemeler kullanılır. En yaygın olarak kullanılan taşlama malzemeleri korindon (alüminyum oksit) ve silikon karbürdür.
Tane türleri hakkında bilgi

Erimiş alüminyum oksit
Bu bir kristal alüminyum oksittir (Al2O3) ve yüksek saflık, örneğin yarı ufalanır ve erimiş alüminyum oksit elde etmek için bölünür.
• Sıradan alüminyum oksit: %95-96 Al2O3 - NK1 - NK9 tane türlerinde
• Yarı ufalanır alüminyum oksit: %97-98 Al2O3 - HK1 - HK9 tane türlerinde

Mikro kristalli sinterlenmiş alüminyum oksit
Tane aşınmasının çok yükselmesi durumunda sadece küçük parçaların dökülmesini sağlayan ince kristal yapı. Bu, taşlama malzemesi tanelerinin maksimum düzeyde kullanılmasını sağlar.
• Erimiş alüminyum oksit: %99,5 Al2O3 - EK1 - EK9 tane türlerinde
• IB0 - EB9 tane türlerinde EB veya EX mikro kristalli sinterlenmiş alüminyum oksit

Silikon karbür
Silikon karbür alüminyum oksitten daha serttir, daha hassas ve keskin kenarlara sahiptir ve genel olarak gri döküm demir, karbür ve demir olmayan metaller gibi sert ve hassas malzemeler için kullanılır.
• SC1 - SC9 tane türlerinde silikon karbür
• SB1 - SB9 tane türlerinde SB veya SX mikro kristalli sinterlenmiş alüminyum oksit


Bağ türleri

Bağ, kesme işlemi taneleri körleştirene kadar bu tanelerin taşlama taşı üzerinde kalmasını sağlar. Daha sonra bağ taneyi bırakarak yeni ve keskin bir tanenin kullanılmasını sağlar.
Bu özellik bağın türü ve kalitesi aracılığıyla, ilgili taşlama işlemine
uyarlanır. ATLANTIC taşlama taşları iki bağ grubu ile üretilir: Reçineli bağlar ('RE' ile gösterilir) ve camsı bağlar ('V' ile gösterilir).

PDF dosyadaki örnekler (soldaki küçük resme tıklayın) başarılı farklı bağ türü uygulamalarını göstermektedir. Özel uygulamalar için çeşitli bağlar üretiyoruz.
Taşlama taşı sertliği, yapısı ve gözenek şekillendirme maddeleri

Taşlama taşı sertliği
Sertlik, taşlama taşındaki bağın tuttuğu taşlama malzemesi tanesinin gücünü simgeler. Sertlik alfabetik olarak tanımlanır. A en yumuşak dereceyi ve Z de en sert dereceyi simgeler.


Sertlik derecesi: A'dan D'ye son derece yumuşak, E'den G'ye çok yumuşak, H'den K'ye yumuşak, L'den O'ya orta sertlik, P'den S'ye sert, T'den Z'ye çok sert.

Yapı

Bir taşlama taşının yapısı, her tane arasındaki boşluğu gösteren 1 ile 18 arası sayılarla belirtilir. Küçük sayılar küçük boşlukları, büyük sayılar da büyük boşlukları gösterir.

 


Gözenek şekillendirme maddeleri
Gözenek miktarı tane yüzdesi ve kullanılan bağ ile belirlenir. Daha büyük gözenekler ile yanma riskini azaltmak gibi nedenlerle taşlama bölgesine daha çok soğutma sıvısı aktarılabilir. Taşlama taşının yapısı, gözenek şekillendirme maddeleri kullanılarak tür, miktar ve boyut bakımından uygulamaya uyarlanabilir.

ATLANTIC GmbH
Gartenstr. 7 - 17
53229 Bonn
Germany

Tel.: +49 (0) 228 408-0
Fax: +49 (0) 228 408-290
E-Mail: infoqRWhaiQeqBuxY5qXhWmwnatlantic-bonnde