Silindirik dış taşlama

Silindirik dış taşlama

Silindirik dış taşlama

Silindirik dış taşlama işleminde dönüş açısından simetrik olan iş parçaları genellikle makinenin içinde "merkezlerin arasında" sıkıştırılır ve daha sonra bir veya birkaç noktadan bir taşlama taşı ile işlenir. Makine ve araç yapılarındaki sürekli, özellikle de geçtiğimiz yıllardaki, talep artışı çok sayıda yeni taşlama işleminin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu durumun sonucunda birbirinden farklı boyutlarda ve yapılarda binlerce taşlama taşı üretilmiştir.

Buna rağmen pek çok uygulamada tane boyutları 54 ile 180 arasında değişen ve sertlik oranı H ile L arasında olan (ihtiyaçlara bağlı olarak değişir) camsı bir bağ halindeki alüminyum oksit taşlama taşları kullanılır. Bu durum aşındırma ile yüzey kaplaması arasında ideal bir denge kurulmasını sağlar. Ancak çok ince yüzey kaplama seviyeleri talep edilirse (ör; Rz < 3 µm), tane boyutları 150'den küçük olan reçine bağlı taşlama taşları kullanılmasını tavsiye ederiz.

ATLANTIC GmbH
Gartenstr. 7 - 17
53229 Bonn
Germany

Tel.: +49 (0) 228 408-0
Fax: +49 (0) 228 408-290
E-Mail: infoqRWhaiQeqBuxY5qXhWmwnatlantic-bonnde