Segmentlerle yüzey / alın taşlama

Segmentlerle yüzey / alın taşlama

Segmentlerle yüzey / alın taşlama

Alın veya yüzey taşlamanın bu özel biçimi özellikle son derece büyük, düz yüzeyleri işlerken kullanılır. Mümkün olan en iyi yüzey temasının elde edilebilmesi için dönen taşlama başı birkaç taşlama malzemesi segmenti ile donatılmıştır.

Makinenin yapısına bağlı olarak çok çeşitli segment biçimleri, boyutları ve tasarımları üretilebilir. Bir düzenekteki segment sayısı da son derece çeşitlidir.

Bu işlemde H ve D arası sertlik derecesine ve boyutları 24 ile 54 arasında değişen tanelere sahip camsı alüminyum oksit segmentler kullanılır.

Bu taşlama işleminde genel olarak çok yüksek kesim hacimleri üretilir ve mikro kristalli sinterlenmiş alüminyum oksit kullanımı sık sık çok yüksek G-katsayılarının (işlenen malzemenin segment aşınmasına oranı) oluşumuna neden olur.
ATLANTIC GmbH
Gartenstr. 7 - 17
53229 Bonn
Germany

Tel.: +49 (0) 228 408-0
Fax: +49 (0) 228 408-290
E-Mail: infoqRWhaiQeqBuxY5qXhWmwnatlantic-bonnde