Merkezsiz daldırma tipi taşlama

Merkezsiz daldırma tipi taşlama

Merkezsiz daldırma tipi taşlama

İş parçasının geometrik özellikleri geçişli taşlamaya uygun olmadığında bu taşlama işlemi kullanılır. (ör; farklı dış çapların neden olduğu durum)

Basit yapısı sayesinde pek çok açıdan merkezsiz geçişli taşlama işleminin yerini tutar. Ancak daldırma tipi taşlamada materyal sökümü taşlama taşının teğet geçişi ile gerçekleşir.

İş parçasının; taşlama taşı, kılavuzu ve kontrol taşı arasında üçgen biçiminde ayarlanması nedeniyle çok daha yüksek bir eş merkezlilik ve boyutsal doğruluğa ulaşılmasını sağlar.

Bu işlemde genel olarak camsı bağlı alüminyum oksit taşlama taşları kullanılır.

ATLANTIC GmbH
Gartenstr. 7 - 17
53229 Bonn
Germany

Tel.: +49 (0) 228 408-0
Fax: +49 (0) 228 408-290
E-Mail: infoqRWhaiQeqBuxY5qXhWmwnatlantic-bonnde