Çubuk taşlama

Çubuk taşlama

Çubuk taşlama

Çubuk taşlama işlemi merkezsiz geçişli taşlamanın özel bir biçimidir. Fakat bu işlemde iş parçaları genellikle dış çaplarından çok daha uzundurlar (uzunlukları bazen 6 metreyi bulur).

Bu işlem özel olarak çelik endüstrisi için yarı işlenmiş malzemeler üretmek için kullanılır. Bu malzemeler daha sonra son kullanıcılar tarafından işlenir (son işlem yapılır).

Bahsedilmesi gereken bir diğer özel özellik ise bu işlemde sadece taşlama ve kontrol taşlarının klasik bir kombinasyonunun kullanılmamasıdır. Bazı özel taşlama makineleri, birbirine karşılıklı olarak yerleştirilen ve uzunlamasına geçiş hareketi harici bir tahrikli çelik makara ile gerçekleştirilen iki taşlama taşı ile donatılmıştır.

ATLANTIC GmbH
Gartenstr. 7 - 17
53229 Bonn
Germany

Tel.: +49 (0) 228 408-0
Fax: +49 (0) 228 408-290
E-Mail: infoqRWhaiQeqBuxY5qXhWmwnatlantic-bonnde